Voor wie?

Kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar met ontwikkelings- en/of leerproblemen kunnen zich in ons centrum aanmelden voor onderzoek en eventuele behandeling.

Kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingssstoornissen d.w.z. problemen met:

  • spraak en/of taal

  • schoolse vaardigheden

  • motorische vaardigheden

  • auditieve en/of visuele perceptie

  • aandacht en geheugen

  • het psychosociale aspect (gedrag)

 

 

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

Kinderen en jongeren met ADHD (aandachtsstoornissen gepaard gaande met overbeweeglijkheid)

 

Kinderen en jongeren met een

mentale beperking